uk ro
Consultanta S.S.M.
Protectia
Muncii
  • Siguranta angajatilor tai sta in deciziile tale !

Serviciile noastre

Detaliaza tot | Restrange tot

Consultanta in domeniul Protectiei Muncii (Securitatii si Sanatatii in Munca)

Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;

Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;

Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;

Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile in vigoare;

Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;

Informarea beneficiarului asupra tuturor modificarilor legislative in domeniu si modul concret de implementare a acestora la nivelul unitatii.

Legislatie S.S.M....

Consultanta in domeniul P.S.I. (Situatiilor de Urgenta)

Efectuarea instructajului introductiv general si supervizarea efectuarii de catre conducatorul locului de munca a instructajului la locul de munca, a instructajului periodic pentru situatii de urgenta pentru toti angajatii si asigurarea testarii acestora;

Elaborarea deciziilor interne de organizare in domeniul situatiilor de urgenta impuse de lege;

Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

Instructiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.);

Intocmirea planurilor de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca.

Legislatie P.S.I...

Servicii medicale de Medicina Muncii

Supravegherea starii de sanatate a salariatilor, in raport cu determinantii profesionali;

Intocmirea si reactualizarea dosarelor medicale;

Recomandarea de analiza specifice in functie de riscul profesional (unde este cazul);

Eliberarea fisei de aptitudine in munca;

Vizarea fiselor de instruire individuala privind vizita medicala;

Vizarea concediilor medicale;

Consilierea angajatorului si a angajatilor privind riscul profesional;

Raportari specifice catre autoritatile competente in domeniu.

Legislatie Medicina Muncii...

Evaluarea Riscurilor Profesionale

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

Psihologie aplicata

Psihilogia muncii si organizationala

Psihologia transporturilor

Psihologia aplicata in domeniul securitatii nationale

Psihologia aplicata in servicii

Psihologia pentru copii si parinti

Legislatie...

Verificari P.R.A.M.

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului.Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.In urma analizarii acestor masuratori se emit Rapoartele de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

Servicii I.S.C.I.R.

Asistenta privind identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea documentatiilor spre inregistrare la ISCIR.

Asistenta privind intretinerea si reparatiile la echipamentele/instalatiile care sunt luate in evidenta de ISCIR.

Intocmirea planului de mentenanta pentru echipamentele/sau instalatiile luate in evidenta la ISCIR.

Intocmirea si completarea instructiunilor specifice privind exploatarea in siguranta si legala a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta.

Asigurarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/fiecarei instalatie.

Asigurarea registrelor privind inregistrarea instalatiilor /echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale fara de care acestea nu pot fi puse in funciune.

Urmarirea realizarii in termenele stabilite a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica din partea organelor de control ISCIR.

Asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR.

Evidenta mecanismelor de ridicat si a instalatiilor de presiune si urmarirea efectuarii la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona;

Urmarirea pregatirii mecanismelor de ridicat, a instalatiilor de presiune si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale;

Examinarea in mod regulat a registrului de evidenta a supravegherii si luarea de masuri pentru remedierea imediata a defectiunilor semnalate;

Instructajul profesional si de securitate si sanatate in munca cu personalul de manevrare, o data pe semestru.

Legislatie I.S.C.I.R...

Dotari P.S.I.

Va stam la dispozitie ce cea mai mare gama de dotari si echipamente PSI.

Restrange tot | Detaliaza tot